Vrienden


VVR-logo

De activiteiten van de vereniging ‘Vrienden van Roeivalidatie’ (VVR) richten zich uitsluitend op geldelijke ondersteuning van de initiatieven en de activiteiten van de Stichting Roeivalidatie (SRV).

Ga naar www.vriendenvanroeivalidatie.nl  om lid kan worden, of een donatie te doen.

Ook u kunt lid worden door u aan te melden bij de voorzitter van deze vereniging, ir. Kees van Hussen. (vhussen@planet.nl)
Van hem ontvangt u dan jaarlijks een acceptgirokaart of een betalingsherinnering, waarop u de hoogte van uw contributie zelf kunt bepalen en invullen. Ieder bedrag is uiteraard welkom.

De vereniging ‘Vrienden Van Roeivalidatie’ heeft een ANBI status.

Een keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden te Rhoon.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Kees van Hussen
Dirk Knottenbelt
Steven Poelgeest
Frank Trees

Het financieel jaarverslag van VVR over 2016 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.