SRV-Nieuws nr.2 – 2018


Stichting Roeivalidatie Rotterdam

Bestemd voor: roeiers, instructeurs, besturen SRV en VVR

Van de redactie:

September, de meeste vacanties inmiddels herinnering, scholen begonnen en vele volwassenen weer aan de noeste arbeid. Maar ook op sportief en bouwkundig gebied zijn we aan de tweede helft van het jaar begonnen. Zo zal tijdens deze tweede helft de verbouwing van de trainingsruimte worden afgerond. Een project waaraan door vele vrijwilligers met liefde en inzet wordt gewerkt. Ik maak daarvoor een diepe buiging. Het illustreert de toegewijde betrokkenheid van velen bij de SRV. Helaas verschijnt deze editie iets te vroeg voor een fotoreportage, maar die volgt in de volgende uitgave.
Er kan binnen de SRV niet genoeg gehamerd worden op de veiligheid van de leden. In dit kader past ook bekendheid met het ontruimingsplan bij brand en calamiteiten.
Ik verwijs daarvoor naar Ontruimingsplan Roeivereniging Rijnmond. Het is zeker de moeite waard dit document eens door te lezen.

Wederom roep ik eenieder die meent iets zinvols te kunnen bijdragen aan het SRV Nieuws op copy bij mij aan te leveren via info@roeivalidatie.nl
Rest mij eenieder een in alle opzichten geslaagde voortzetting van het roeiseizoen te wensen.

Ferdinand Kranenburg
Hoofdredacteur SRV Nieuws

Van de voorzitter:

Deze zomer hebben we het getroffen met het weer.
Na de zomerstop werd dit echter te mooi toen de temperatuur boven de 30 graden bleef. De zomerstop is toen met ruim een week verlengd.
Door het uitzonderlijke weer is de bak niet zo veel gebruikt. Dit kwam goed uit. Door de verbouwing van de trainingsruimte was de bak enige tijd minder bruikbaar. Inmiddels loopt deze verbouw op z’n eind. Met dank aan de vele vrijwilligers van Rijnmond en de grote financiele bijdrage van de Vrienden van Roeivalidatie is dit in recordtijd gerealiseerd.
Tegelijkertijd zijn werkzaamheden uitgevoerd die ons gebouw nog toegankelijker maken voor mensen met een beperking.
Het afgelopen half jaar heeft weer aangetoond hoe Rijnmond en Roeivalidatie als goede huisgenoten elkaar met dit soort gebouwvernieuwingen uitstekend aanvullen en zo vele onmogelijkheden toch weten te realiseren.

15 September viert Rijnmond zijn 7e lustum. Hierbij zijn ook de roeiers en vrijwilligers van Roeivalidatie uitgenodigd.
Namens Roeivalidatie feliciteer ik Rijnmond met deze mijlpaal en hoop dat wij als huisgenoten nog vele lustums mogen meemaken.

De voorzitter van de stichting Roeiaccomodatie Crooswijksebocht (RAC), eigenaar van ons gebouw, de heer Frederik Buijn heeft onlangs de voorzittershamer overgedragen aan Frank Roos. Wij danken Frederik voor zijn vele jaren inzet voor Roeivalidatie en heten Frank van harte welkom.

Ik besluit met de wens dat ook de herfst weer mooi roeiweer brengt.

Paul de Waal
Voorzitter SRV

Van de vrienden:

Het kwam zo maar op het dak van de VVR vallen, het verbouwproject, in feite vloeruitbreiding van de bestaande roeiloods aan de Crooswijksebocht te Rotterdam. Eigenlijk is de VVR er voor financiering van boten en kleiner, scheepsgerelateerd materieel, doch hier betrof het een bouwproject en dan nog wel op het land. Het was ons onmiddellijk duidelijk dat de fondsenwerving hiervoor door ons zou moeten worden verricht. Immers, aangepast roeien kan niet zonder een ruime, overdekte oefenruimte.
Zoals U elders in deze nieuwsbrief leest is het project nog in volle gang. Vermoedelijk zal het eind oktober dit jaar worden opgeleverd. Dan beschikt de Stichting Roeivalidatie over een modern geoutilleerde ruimte waarin een hoge mate van zelfwerkzaamheid der roeiers en do-it-yourself-ers is verwerkt. Dit laatste hielp in belangrijke mate om het project te kunnen verwezenlijken, met name in geldelijke zin.
Met veel enthousiasme gingen de schouders er onder.
Dankbaarheid spreken wij uit, verschuldigd aan de gulgeefse sponsors van deze verbouw.

Kees van Hussen,
Voorzitter VVR.

Van de materiaal commissaris:

We hebben dit jaar een noodgedwongen uitzonderlijke lange Zomerstop meegemaakt. Zo’n beslissing wordt niet eenvoudig genomen. Het bestuur heeft uitvoerig overleg gehad en wij denken dat het een juiste beslissing was. Maar dat wil niet zeggen dat de materiaal commissaris stil gaat zitten. We hebben boten die onderhouden moeten worden, maar ook zaken die binnen het gebouw uitgevoerd moesten worden.

De vrijwilligers van Rijnmond zijn druk bezig geweest met het realiseren van de verbouwing voor de nieuwe sportruimte. Bij 35 C buiten en zeker 29 C binnen, werd er druk gesloopt en weer opgebouwd met een prachtig resultaat.

Voor de SRV moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van een subsidie aanvraag bij de gemeente voor de toegankelijkheid van het gebouw.

Dit betrof de elektrisch te openen deur naar de loods, het verplaatsen en vervangen van de deurbel, aanpassingen in de invalidentoilet, douchezitje, beugels bij toilet, alarm, maar ook het verlagen van de drempel van de kantine naar het terras.

Veel van deze werkzaamheden zijn geheel in eigenbeheer uitgevoerd door vrijwilligers en professionals.

Alles is weer klaar voor een mooi najaar seizoen voor roeiers en de vrijwilligers.

Hans Sijthoff
Materiaal Commissaris.

 

Van de penningmeester:

Automatische incasso

Begin dit jaar zijn we gestart met het automatisch incasseren van de contributie. Bij de facturatie over het eerste halfjaar konden we van 17 roeiers de contributie automatisch incasseren. Voor het tweede halfjaar waren dat er al 28. Dat gaat dus goed, maar het betekent ook dat er nog 18 rekeningen handmatig moeten worden verwerkt en verstuurd.
Ik hoop dat dat er steeds minder zullen worden.
Voor nieuwe roeiers is automatische incasso verplicht. Bestaande roeiers stimuleren we om een machtiging voor automatische incasso te tekenen. De administratie wordt daardoor een stuk eenvoudiger en zeker in een vrijwilligersorganisatie zoals Roeivalidatie hebben we daar allemaal belang bij.
Daarom wil ik iedereen die nog geen machtiging heeft afgegeven vragen dat alsnog te doen. Het secretariaat (Cora) kan u hiermee verder helpen.

Jan Kees van Vliet,
Penningmeester

 

7e Lustrum Roeivereniging Rijnmond

Hierbij nogmaals de uitnodiging van Roeivereniging Rijnmond.

Beste huisgenoten,
We vieren op zaterdag 15 september as. ons lustrumfeest. We doen allerlei activiteiten: een taartbakwedstrijd, workshops, muziek, een marktje, eetkraampjes, waterwedstrijdjes, loterij en maken vooral veel plezier en gezelligheid.

We willen de deelnemers van SRV en hun vrijwilligers van harte uitnodigen om die dag met ons mee te vieren. Je kunt gerust een introducé meenemen.
Het feest loopt van 13.00 tot23.00 uur. Feestgangers kunnen het hele feest maar ook een deel van het feest meemaken. Wel willen we graag van tevoren weten wie er komt en wanneer. Dit ivm. met de catering en de organisatie.
Als je op de hoogte wilt blijven van de festiviteiten, geef dan je naam en e-mailadres door aan lustrum@rvrijnmond.nl dan zetten we je op de mailing en houden we een plaatsje vrij.

Namens de lustrumcommissie,
Jacqueline Plessius (voorzitter), Carla van Deutekom en anderen.

 

NAR Zaandijk

Op vrijdag 1 juni was het zover. We gingen met een groep naar Zaandijk. Bij aankomst stonden de boten al klaar.
Aan de overkant zag je idyllisch de molens van de Zaanse Schans. Een warm welkom met koffie en lekkers.

Daarna vertrokken we voor een tocht van ongeveer 5 kilometer heen en vijf terug. De tocht voerde langs de molens en vele toeristen. SRV-ers zijn nu vastop mooie plaatjes te zien in verre streken.

Indrukwekkend waren de grote vrachtschepen die langs voeren en je als roeier heel klein maken. Golven, maar ook die waren we de baas en stroming, alsof er iemand aan de boot hing, waren een bijzondere ervaring. Veel industrieel erfgoed zoals de Verkade fabriek en mooie groene huizen konden we bewonderen. Met veel inspanning en inzet hebben we geroeid, veel gelachen en als beloning kregen we friet en broodjes. Het was een geslaagde dag. Begeleiders bedankt!

Jeannette de Graaf

 

Jubilarissen

Hierbij de speech die Dirk ter gelegenheid van het jubileum van Riet Roosch en Hans Breethoff heeft gehouden.

Geachte aanwezigen,

U herkent mij niet, dit was vroeger mijn werkkleding en hier bent u gewend aan mijn gesponsorde SRV kleding. Ik ben hier met een missie. Ik sta hier als plaatsvervangend adjunct loco burgemeester van Crooswijk.
Het is mij een eer en genoegen om hier voor u te staan en het woord te mogen richten tot mevrouw Riet Roosch en de heer Hans Breethoff. Als burgervader van alle SRV-leden wil ik hen graag in het zonnetje zetten. Riet is al 30 jaar zeer actief als vrijwilligster voor de Stichting Roeivalidatie. Altijd bereid een extra hand uit de mouw te steken en zeker de moeder van woensdag.
Nu richt ik mij tot Hans Breethoff. Hij heeft al sinds de oprichting te maken gehad met SRV. Hij is nu al 10 jaar een uitmuntende vrijwilliger met kennis van zaken en de laatste jaren een gepassioneerd dagkapitein van de woensdag. Alle SRV-leden willen jullie zeer hartelijk bedanken en namens hen allen mag ik jullie benoemen tot “RIDDER VAN STICHTING ROEIVALIDATIE” Riet en Hans kom graag naar voren zodat ik u de bijbehorende versierselen kan opspelden.

 

Vlettentocht

Stukje Varen

On-gezelligheidsmens als ik ben, zal ik niet gauw te porren zijn voor een uitstapje in groepsverband. Maar zeg varen en ik ben van de partij. Zo kon ik me een aantal weken verheugen op de vlettentocht op derde pinksterdag, dinsdag 22 mei.
Die ochtend had het geregend en het was zwaar bewolkt. De barometer gaf ‘veranderlijk’ aan, reden tot optimisme. Mijn gids adviseerde ‘luchtig zomerjurkje met jas’, en zo kwam ik aan op de Crooswijksebocht waar zich een vrolijk keuvelend gezelschap aan het verzamelen was. Het beloofde een prachtige dag te worden. De gele lis stond in bloei, de plomp ook, en alle watervogels hadden kuikens. Lente!

Toen alle vletten waren gearriveerd, bleken het bij navraag sloepen. Wat niemand erg vond, zeker ik niet. Ik mocht in Dol Fijn mee. Een van die andere boten was wel zo van formaat dat het richting schip ging. Hij was dan ook speciaal voor, toen nog koningin, Beatrix gebouwd, ter gelegenheid van…er ontgaat me wel eens iets. (het .?. jarig bestaan van de Koninklijke Roei-en Zeil Vereeniging De Maas red.) Echt queensize dus. En wat helemaal bizar was, dat je er ook mee kon roeien. Zware klus, lijkt me. Kennelijk had hij het opgevangen want zodra we op de Rotte voeren, wou-ie niet verder en moesten alle passagiers in de andere drie boten overstappen. Bij Würt & Zn. Ik dacht eerst dat hij ging tanken, ja, zo’n gevaarte…

Enfin, toen dat was geregeld voeren we naar de Berg en Broekbrug die voor ons openging en naar de sluis leidde. Ik blijf het bijzonder vinden, de waterlift. Tweeënhalve meter zijn we gedaald om de plas op te kunnen, handbediend door de brugwachter.
Buiten ook nog. Alsof je een andere tijd binnenvaart.
En dan die plas. De voorplas lag er vredig bij; wij voeren onder de Straatweg door naar de achterplas. Wat een sensatie. Er ging een wereld voor me open toen we uit de tunnel kwamen. Op een van de oevers stond een indrukwekkende hortensia, echt enorm, in alle tinten violet, lila en rozig te bloeien. Die bloemen- en kleurenpracht was gewoonweg betoverend; ik was van mijn stuk. Toen moesten de huizen nog komen.

Onze kapitein was tevens een zeer onderhoudende gids, niet al te Privé, maar toch wel aardig Story, zodat wij een smeuïge impressie kregen van wie die optrekjes zijn, aan de plas. We voeren langs woningen en appartementen. Er waren moderne herenhuizen direct aan het water en villa’s die je niet kon zien, zoveel tuin zat er tussen. In een ervan werd een zwembad gegraven. Toen we langs een lap tuin voeren waar een regiment hoveniers een dagtaak aan zou hebben, hoorden we van de ondergrondse bunker die de vorige bewoner had laten bouwen. Deze ondernemer had warme banden met Cuba. Zo warm, dat, mocht zich een calamiteit voordoen, El Commandante bij hem onder kon duiken. Castro in Rotjeknor, hoe verzin je het. Het huis was nergens te zien in dit parkje, dus zal het wel niet uit import van Wilde Havana’s zijn bekostigd.

Maar niet alleen aan de kant waren woningen te bewonderen, ook op de plas staan gebouwtjes. Op eilandjes met laantjes en straten ertussen; je moet er de weg weten. Het doet een beetje denken aan een volkstuincomplex, maar dan zonder volkstuin. Wel mét boot natuurlijk, anders kom je er niet. We konden een blik werpen in een van de huisjes. Echt gezellig, met alles erop en eraan, veel terrassen rondom. Eentje stond te koop; ik keek er verlekkerd naar. Maar ja, zo’n stek is natuurlijk alleen te bereiken als je kan zwemmen. In je geld dan hè?
Na zo veel nat waren we toe aan een droogje, dus koersten we aan op het watersportrestaurant waar we allervriendelijkst werden ontvangen en binnen de tafels gedekt vonden. Onze Ada stimuleerde het gesprek onder disgenoten door snoepsleutels met opdracht uit te delen, en een hanger van het Loodswezen, een kek scheepje. Wat fijn, nu heb ik nog een gids erbij.
De lunch was zeer smakelijk. Soep met heel fijngesneden knapperige groenten, een kleurrijke salade, en vers gemengd fruit toe. Het was met aandacht en liefde bereid, dat kon je duidelijk proeven. Mijn complimenten.

Pauline van der Spek

Afstudeer opdracht E Rowing Jinke Takken

Op 17 mei is Jinke Takken afgestudeerd bij de TU in Twente op het onderwerp rowing.
Als masterstudent moet er een werkende module opgeleverd worden met een evaluatie van alle test gegevens. Dit alles ook nog eens in leesbaar Engels.
De afgelopen 9 maanden heeft Jinke onder begeleiding van Martha Blom, Erik van Oosten en ondergetekende, het project uitgewerkt naar aanleiding van een eerder onderzoek van de TU Twente. Dat heeft geresulteerd in een aantal opties waaruit een realiseerbare oplossing is gekozen. Door verschillende instituten, waaronder de SRV/Vrienden van Roeivalidatie, zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld om de diverse benodigde onderdelen aan te schaffen. Dit heeft geresulteerd in een aantal proefopstellingen in de binnen roeibak bij de SRV, door de aanwezigheid van onze werkplaats konden we de ontworpen opstelling per plaatse fabriceren. De laatste testdagen waren begin mei en daar hebben we zelf van de KNRB meet apparatuur van kunnen gebruiken om een zo duidelijk mogelijke test resultaten te registreren.

Eind conclusie is, E-Rowing is mogelijke en geeft een meetbaar ondersteuningsresultaat bij het roeien van een senior valide roeier.

Jinke Takken is op dit onderwerp afgestudeerd met een 9 als eind resultaat. Dit is de hoogte score welke op de TU Twente aan een student gegeven kan worden.

Hoe nu verder.

De TU Twente vindt dit z’n interessant project dat er een vervolg student is gevonden, Jorrit Heiner industrieel ontwerpen, om ook voor zijn master afstudeer opdracht hiermee verder te gaan. Zijn opdracht is nu op er een werkende module van te maken welke toepasbaar is op een wherry. Daarbij moet er een markt onderzoek worden uitgevoerd om een bedrijft te vinden welke dit verder wilt ontwikkelen en op de markt de brengen. Ook hij heeft daar 9 maanden de tijd voor.

Alle betrokken personen en instellingen zullen ook hier weer hun bijdrage gaan leveren. Wordt vervolgd dus.