Corona-bulletins


BULLETIN nr. 3


Rotterdam, 23 maart 2020

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen zijn vandaag door de regering aangescherpt.Tevens is de termijn waarvoor deze gelden verlengd tot 1 juni.

Een en ander betekent voor SRV dat onze roeistop nu loopt tot 1 juni.

Een tweetal evenementen die in deze periode gepland stonden gaan dus ook niet door.Dit zijn de Lustrumtocht Aangepast Roeien op 21 april en de Vlettentocht op 26 mei.
Het wordt stil op de Rotte. Maar we vertrouwen er op dat deze maatregelen leiden tot het beheersbaar houden van de medische zorg rondom diegene onder ons die door het virus worden getroffen.


BULLETIN nr. 2


Rotterdam, 15 maart 2020

In een persconferentie van de regering is ons vandaag verteld dat alle sportverenigingen tot en met 6 april moeten sluiten.Dit om de verdere verspreiding van het Coronavirus te kunnen voorkomen.

Dus alle activiteiten van SRV staan in ieder geval
tot en met 6 april op slot.

Dit is erg vervelend voor onze roeiers maar onze gezondheid en die van anderen is natuurlijk veel belangrijker.Wij sluiten ons aan bij de woorden van de (voormalige) minister Bruins: let een beetje op elkaar.


BULLETIN nr. 1


Rotterdam, 12 maart 2020  

Betreft: 
Roeien-stop in verband met Corona-virus 

Ingevolge de nieuwe richtlijnen en oproep vandaag van de regering en het RIVM heeft het bestuur met pijn in het hart besloten tot een roeistop vanaf nu en in elk geval gedurende de periode tot en met 31 maart. Wij verzoeken roeiers en vrijwilligers dan ook tot nader order niet naar de roeiloods te komen. Wij realiseren ons dat dit voor onze enthousiaste groep roeiers en vrijwilligers een grote teleurstelling kan betekenen, maar gezien de ontwikkelingen rond het Corona-virus vertrouwen wij op uw begrip.  Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Afhankelijk van de ontwikkelingen bepalen wij nader beleid en laten dan weer van ons horen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
Pim Ruoff
Secretaris