nieuwsbrief 2018 nr.1


Stichting Roeivalidatie Rotterdam
Bestemd voor: roeiers, instructeurs, besturen SRV en VVR

De nieuwsbrief komt 3 – 4 keer per jaar uit.
Kopij volgende uitgave graag voor  1 sept. inleveren.

Van de redactie.

Bij temperaturen die schommelen tussen de 20 en 25 graden is het goed toeven op het water. Het werd ook wel tijd want na een kwakkelwinter heeft iedereen wel behoefte aan wat zon. Hopelijk kunnen wij ook een prachtige zomer tegemoet zien.

In zijn bijdrage geeft onze voorzitter Paul de Waal een inkijkje in de zaken die op dit moment en in de zeer nabije toekomst bij de SRV spelen.
Het zou de nieuwsbrief ten goede komen als er wat meer bijdragen zouden worden geleverd vanuit de roeiers zelf. Daarom een vriendelijk verzoek om zaken waarvan jullie denken dat ze de moeite waard zijn aan de redactie door te geven. kraan47@hotmail.com

De volgende nieuwsbrief komt na de zomervakantie uit. Ik wens eenieder dan ook een paar prachtige zomermaanden toe.

Ferdinand Kranenburg
Hoofdredacteur

 

Van de voorzitter
Sinds de vorige Nieuwsbrief van oktober 2017 is er weer veel te melden.

Onze stichting Roeivalidatie moet voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Zowel roeiers als vrijwilligers hebben hiervoor formulieren moeten tekenen.

De persoonsgegevens zijn nu in drieën gesplitst: 1. NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens voor de administratie, 2. medische gegevens en 3. praktische uitwerking van de medische gegevens. Gegevens onder 2 zijn alleen toegankelijk voor de medisch adviseur en die onder 3 voor de dag-kapiteins.
Voor de opslag van de gegevens hebben de roeiers een toestemmingsverklaring ondertekend.

Ook voor de vrijwilligers zijn zaken nu formeel geregeld in een Vrijwilligersovereenkomst en een VOG verklaring. Deze zijn nodig in verband met verzekeringen en voor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Met gemeentelijke subsidie voor verbetering toegankelijkheid voor mensen met een beperking is onlangs de deur van de gang naar de botenloods voorzien van een automatische opener, het invalidetoilet voorzien van alarmmelding en de voordeur aangepast aan de laatste richtlijnen.

Komende periode vindt er een grote verbouwing plaats. De ergometers gaan verhuizen naar een aparte trainingsruimte.
Onze ergometers en andere fitnessapparaten staan nu nog om de roeibak. Deze belemmeren een goede toegankelijkheid van de roeibak en geven ook hinder bij gelijktijdig gebruik.
Er is daarom samen met Roeivereniging Rijnmond besloten om een trainingsruimte te maken op de plaats waar nu nog de werkplaats is. De ergometers komen dan straks in deze ruimte en de roeibak wordt weer goed toegankelijk.
De werkplaats schuift op naar de daarachter liggende ruimte.
Deze verbouwing is inmiddels gestart met geweldige inzet van vrijwilligers van Rijnmond en sponsors van SRV en zal doorlopen tot na de vakantie.

In verband met beveiliging zijn in en om het gebouw camera’s gemonteerd zodat ook bij afwezigheid  toezicht op onze accommodatie is geregeld.
We gaan nu vol goede moed de zomerperiode tegemoet met als eerste happening de vlettentocht op 22 mei.

Paul de Waal

Vlettentocht 2018 – Dinsdag 22 mei.
Ada de Mol bracht het onlangs nog onder de aandacht van alle leden, “De vlettentocht komt er weer aan”.
Ongetwijfeld ten overvloede nogmaals haar oproep om je aan te melden.
We hopen op veel deelnemers en zonnig weer. Helaas kunnen zware rolstoelen niet aan boord.
Er is een voorbehoud…… Wanneer de weersverwachting erg slecht is, laat ik jullie de dag ervoor weten dat de tocht niet kan doorgaan. (Dat is overigens nog nooit gebeurd)
Van de roeiers wordt een bijdrage van € 5,- pp. gevraagd. Deze kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de SRV: NL21INGB0000015583, of contant op de dag zelf.
We verzamelen aan de Crooswijksebocht om 10.00 uur en zullen tussen 15.00 uur en 15.30 uur terug zijn.
De deelnemers die afhankelijk zijn van Vervoer op Maat kunnen afspreken dat zij om 15.30 uur opgehaald worden.
Je kunt je per e mail aanmelden: info@roeivalidatie.nl

Hartelijke groet,
Ada de Mol
06 13030831

Uitzetten gelijk
De hond (m/v) moest toch nog uitgelaten worden? Ja, maar ik heb geen tijd meer. Ik moet om 10.00 uur bij SRV zijn. Ik neem hem/haar wel mee en zet haar/hem in als stuurvrouw/man. Zo wordt het nuttige met het aangename gecombineerd op de woensdagochtend. De foto toont het moment waarop de hond het commando “uitzetten gelijk” geeft.

 

 

 

 

Verbouwing roeibak/trainingsruimte
Op dit moment zijn de werkzaamheden van de roeibak/trainingsruimte in volle gang. Dit geeft ongetwijfeld overlast wanneer er binnen geroeid wordt. Daarvoor graag jullie begrip.

 De planning is als volgt:
Week 18 (1 mei) zagen tussenwand
Week 19 (7 mei) metselen zijwand
Week 20 (14 mei) timmerwerk, E&W
Week 21 (21 mei) eventueel onvoorzien
Week 22 (28 mei) verhuizing werkplaats
Week 23 (4 juni) gaten zagen tussen roeibak en vm werkplaats
Week 24 (11 juni) planning afwerking

Week 24 gaat volgens planning de zaag in de tussenmuur van de bak met de werkplaats (doorgang en raamstroken) er zal dan ook niet in de bak geroeid kunnen worden. Zodra de gaten zijn aangebracht  kan de bak weer worden gebruikt.

Botenschoonmaak, dank van de materiaalommissaris
De aanwezige roeiers en vrijwilligers dank ik hartelijk voor hun inzet op 20 april bij het schoonmaken van de boten en de loods. Helaas was de bezetting wat mager, maar toch hebben we het werk kunnen klaren. Onze volgende schoonmaak is op 8 oktober en ik hoop op een wat grotere opkomst.

Hans Sijthoff

 Afscheid Jan van Drunen
Jan begon zijn activiteiten voor SRV op 1 mei 2005. Dat hij pas zou stoppen na ruim 13 jaar had hij op dat moment niet kunnen bevroeden. Jan had al 2 jaar eerder aangegeven te willen stoppen, maar door de komst van Mieke heeft hij dit uitgesteld.
Op 2 februari hebben wij met een hapje en een drankje officieel afscheid genomen. Met volledige inzet en met veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft Jan zich voor 100% ingezet voor het wel en wee van de SRV. Op hem kon je bouwen, hij stond altijd klaar om hand-en spandiensten te verrichten om de roeiers van dienst te kunnen zijn.
Jan, namens allen die met je hebben gewerkt, dank voor de plezierige samenwerking. Wij wensen jou en je vrouw nog veel gezonde jaren toe.


Maar Jan had zelf ook nog wat toe te voegen. In een prachtig gedicht geeft hij aan wat hem in die vele jaren voor SRV zo heeft gemotiveerd.

Vrijdag
Denkend aan vrijdag
Zie ik stoere roeiers
Trots door een prachtige Rotte gaan
Wilskracht, motivatie en strijdend voor hun idealen
Om coûte que coûte de Prinsenmolen te halen
Respect en wederzijds vertrouwen
Dat zijn de pijlers waarop we bouwen
Om alleen hulp te bieden is onveilig werk
Maar opererend als team zijn we samen sterk
Een helpende hand bieden en gevoel van eigenwaarde geven
Is door mij ervaren als een verrijking van mijn leven

 Wens jullie nog vele mooie jaren zowel op het water als privé.

Jan de Roeiman

Meer foto’s van het afscheid van Jan staan in het fotoarchief.

 

Jaaragenda
5          januari                       vr                            nieuwjaarsborrel
7          februari                    wo                            vrijwilligersavond
20       april                            vr                             voorjaarsschoonmaak
22        mei                            di                               vlettentocht
1          juni                            vr                                NAR Zaan te Zaandam
9          juli t/m 27 juli                                           zomerstop
2          oktober                    di                                vrijwilligersdag
8          oktober                    ma                             najaarsschoonmaak
24        december t/m 6 januari                       winterstop
4          januari                       vr                             nieuwjaarsborrel
16.30-19.00 uur

Redactieadres: Secretariaat Stichting Roeivalidatie
Crooswijkse Bocht 100
3034 NC Rotterdam
tel. 010 4123277
email:     info@roeivalidatie.nl