Nieuwe tilbanden & Pim doopt Hans


Pim Heijkoop roeit al een paar jaar bij Roeivalidatie. Zijn opa en oma hebben nieuwe tilbanden geschonken en dat was een feestje waard. Pim en dagkapitein Hans Breethoff hadden afgesproken dat Pim de in Amsterdam geboren en getogen Hans in de Rotte mocht gooien als Feyenoord kampioen zou worden. En zo geschiedde.