Leidraad voor vrijwilligers


Op deze pagina vindt u onze leidraad voor de vrijwilligers.
Letterlijk betekent leidraad: een gespannen draad, waarlangs iemand de weg vindt.

Als u onze draad volgt, vindt u informatie over:
A. Wat van u verwacht wordt, en wat u van de SRV kunt verwachten
B. Het SRV-bestuur, de commissies en de VvR
C. De geschiedenis van de SRV
D. De roeicommando’s (allemaal nog eens op een rijtje)
E. Informatie over het passeren van de Irenebrug en
F. Contactgegevens van roeiers en vrijwilligers

leidraad december 2018