Elly van der Klein – Ook onze vertrouwenspersoon


Wij zijn blij dat Elly van der Klein van Rijnmond ook vertrouwenspersoon voor SRV is geworden.

Introductie Vertrouwens Contact Persoon
Sinds een aantal jaren ben ik vertrouwenscontactpersoon voor de RV Rijnmond.
Door het bestuur van SRV ben ik gevraagd ook voor jullie deze functie op me te nemen en dat doe ik nu sinds 1 januari van dit jaar.

Maar alvorens op de functie van VCP in te gaan, wil ik mij eerst aan u voorstellen.

Mijn naam is Elly van der Klein. In mijn werkzame leven ben ik in verschillende vakgebieden werkzaam geweest. Ooit begonnen als  secretaresse, later een ommezwaai naar chemisch analiste en tenslotte de psychologie, met name de Persoonlijkheidspsychologie en  de Arbeids- en Organisatiepsychologie.
De toepassingen vond ik in het begeleiden van jonge mensen bij hun studie-en beroepskeuze, het testen van volwassenen in verband met geschiktheid voor het volgen van opleidingen en het vervullen van bepaalde functies in de non-profitsector (voornamelijk binnen het brandweerwezen), het geven van management trainingen en alle communicatieve vaardigheden die daarbij een rol spelen, en tot slot het coachen van mensen.
Bij het werken voor de brandweer heb ik vanaf 1990 (waar er weer eens brandweerlieden omkwamen bij hun werkzaamheden) samen met een aantal anderen  een netwerk opgezet en mensen getraind voor het opvangen en begeleiden van collega’s en ‘ondergeschikten’ bij schokkende ervaringen. Voor die tijd werd er geen aandacht besteed aan de reacties op traumatische ervaringen  en gold: kan je er niet tegen? Dan heb je het verkeerde beroep of hobby (zoals  de vrijwillige brandweer vaak gezien wordt) gekozen.

In deze tijd, waar veel traumatische ervaringen ‘naar buiten’ komen en het inzicht breed wordt ondersteund dat er iets aan gedaan moet worden, is het begrijpelijk dat sportbonden willen voorkomen dat binnen de diverse sporten mensen ‘vast komen te zitten’ in hun traumatische ervaringen en een netwerk van vertrouwenscontactpersonen opzetten.
De functie van vertrouwenscontactpersoon is ook verplicht vanuit de KNRB (Koninklijke Nederlandse RoeiBond). De KNRB erkent dat ongewenst gedrag zich overal, dus ook binnen de roeigemeenschap voor kan doen. Bewuste aandacht binnen verenigingen  voor dit thema is belangrijk. In geval van vervelende ervaringen kunnen leden met mij contact opnemen. Ik zal meldingen in volstrekte  vertrouwelijkheid  behandelen.

Hoewel door de KNRB met ongewenst gedrag met name intimiderend en seksueel ongewenst gedrag bedoeld wordt, vind ik dat je het best wat breder mag zien. Ook wanneer het tussen leden onderling of tussen cursisten en instructeurs niet  lekker loopt, wanneer er (ongewild) spanningen zijn en men niet in staat is om het zelf op te lossen, kan ik benaderd worden om bijvoorbeeld te bemiddelen, om het met elkaar te bespreken, om eventuele oplossingen aan te dragen of samen naar oplossingen te zoeken, om te adviseren het bestuur in te schakelen en wat je nog meer kunt bedenken.

In deze functie ben ik nu ook toegetreden tot de grote groep van vrijwilligers die bij de SRV hun steentje bijdragen aan de instructie en begeleiding van de roeiers. Sommigen van jullie heb ik wel eens ontmoet, wanneer ik op woensdag roeide bij Rijnmond. Maar velen ken ik (nog) niet. Ik ben van plan de komende tijd op een aantal roeidagen jullie te bezoeken, zodat ik niet alleen een papieren  persoon ben.
Met de informatie in de nieuwsbrieven toont de SRV zich een open, transparante club mensen waar met menslievendheid, sportiviteit en verdraagzaamheid, enthousiast de roeisport bedreven wordt.
Een vertrouwenspersoon is een must, maar zou niet nodig moeten zijn. Gelukkig heb ik het in deze functie bij RV Rijnmond tot nog toe vooral heel rustig gehad en hoop dat dit ook bij de SRV zo zal zijn.

De functie van vertrouwenscontactpersoon is ook verplicht vanuit de KNRB (Koninklijke Nederlandse RoeiBond). De KNRB erkent dat ongewenst gedrag zich overal, dus ook binnen de roeigemeenschap voor kan doen. Bewuste aandacht binnen verenigingen  voor dit thema is belangrijk. In geval van vervelende ervaringen kunnen leden met mij contact opnemen. Ik zal meldingen in volstrekte  vertrouwelijkheid  behandelen.