ANBI-verklaring


Stichting Roeivalidatie heeft een ANBI-status met RSIN nummer 005013409

Contact:
Directeur P.P. de Waal
E-mail: ppdewaal@planet.nl

Het comité van aanbeveling bestaat uit:
Drs. R.J.N. Abrahamsen,
Mr. A.J. Landaal,
M.J. Muller,
Drs. J.F.M. Peters,
Drs. P. Schuckink Kool,
Mw E. Terpstra,
Prof. dr. D.M.N. van Wensveen en
Prof. dr. A.P. Pols

Directiefunctie is onbezoldigd

Jaarverslag en financiële verantwoording: zie jaarverslag 2017